Ide për kopshtin tuaj

89

Kopshti është pasqyra e shtëpisë tuaj. Ai përfaqëson stilin e shtëpisë dhe duhet të jetë në harmoni me të.

Mbjellja e mençur dhe pozicionimi i mirë i luleve krijon një pamje të kopshtit të rafinuar dhe me shumë finesë. Konstruktet vertikale dhe horizontale për mbjelljen e luleve krijon një kopsht të organizuar dhe ju krijohet mundësia luleve të rriten në hapësirën e planifikuar.